หนังสือ (2)

คำบรรยาย เล่มที่ 3 ความหมายสำคัญของข้อกำหนดต่างๆในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ปัญหาข้อหารือสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่นและรัฐ

วันที่อัพเดท : 29/11/2012 13:11 | เข้าชม : 4686

ชื่อสินค้า : คำบรรยาย เล่มที่ 3 ความหมายสำคัญของข้อกำหนดต่างๆในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ปัญหาข้อหารือสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่นและรัฐสินค้าในสต็อก : มีสินค้า

ราคา : 350.00 บาท

ค่าขนส่ง : ส่งฟรีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากเว็บร้านค้า


รายละเอียดสินค้า  ขอแนะนำ หนังสือคำบรรยาย เล่มที่ 3 ความหมายสำคัญของข้อกำหนดต่างๆในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ปัญหาข้อหารือสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติเป็นประจำ กับ หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่าง TOR  สัญญา จัดซื้อ - จัดจ้าง (ตามระเบียบพัสดุ) สัญญาของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ กับการยกร่างสัญญาร่วมทุนและสัญญาแบบ G TO G (รัฐกับรัฐ)
ชึ่งเขียนจากผู้เชี่ยวชาญ  สามารถนำไปใช้ได้จริง
โดยผู้เขียน คือ  นายบรม ศรีสุข   อัยการอาวุโส คณะกรรมการ กวพ.
คณะอนุกรรมการ กวพ.  อดีตผู้ตรวจราชการอัยการ อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา                        
ที่ปรึกษากรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุ  และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเป็นอนุญาโตตุลาการ
 
หนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายจิรภาส ศรีสุข  โทร.086-999-5749 
  (หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปครับ)

สินค้าอื่นๆ ของร้าน หนังสือการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย อัยการ บรม ศรีสุข
สินค้าอื่นๆ ในหมวดหนังสือ