หนังสือ (2)

หนังสือ คำบรรยาย เล่มที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์) วิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อหารือของ กวพ. และ หลักเกณฑ์ส่วนสาระสำคัญของการจัดหาพัสดุของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กับ การจัดทำและวิธีการบริหารสัญญาจัดซื้อ - จัดจ้างระเบียบสำนักนานยกรัฐมนตรีว่าด้วยก

วันที่อัพเดท : 29/11/2012 12:50 | เข้าชม : 7402

ชื่อสินค้า : หนังสือ คำบรรยาย เล่มที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์) วิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อหารือของ กวพ. และ หลักเกณฑ์ส่วนสาระสำคัญของการจัดหาพัสดุของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กับ การจัดทำและวิธีการบริหารสัญญาจัดซื้อ - จัดจ้างระเบียบสำนักนานยกรัฐมนตรีว่าด้วยกสินค้าในสต็อก : มีสินค้า

ราคา : 250.00 บาท

ค่าขนส่ง : ส่งฟรีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากเว็บร้านค้า


รายละเอียดสินค้า หนังสือการจัดหาพัสดุ วิธีการบริหารสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ขอแนะนำ หนังสือวิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อหารือของ กวพ.และ หลักเกณฑ์ส่วนสาระสำคัญของการจัดหาพัสดุของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  กับ การจัดทำและวิธีการบริหารสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ชึ่งเขียนจากผู้เชี่ยวชาญ  สามารถนำไปใช้ได้จริง
โดยผู้เขียน คือ  นายบรม ศรีสุข   อัยการอาวุโส คณะกรรมการ กวพ.
คณะอนุกรรมการ กวพ.  อดีตผู้ตรวจราชการอัยการ อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา                        
ที่ปรึกษากรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุ  และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเป็นอนุญาโตตุลาการ
 
หนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายจิรภาส ศรีสุข  โทร.086-999-5749 
  (หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปครับ)

สินค้าอื่นๆ ของร้าน หนังสือการจัดซื้อ จัดจ้าง โดย อัยการ บรม ศรีสุข
สินค้าอื่นๆ ในหมวดหนังสือ