เงื่อนไขในการสมัครเปิดเว็บไซต์ KanKar.com

1. การสมัครใช้บริการเว็บไซต์ KanKar.com ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งท่านจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งทางเราจะมีทีมงานในการตรวจสอบ หากพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นจริง ทางเราขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของท่านทันที
    
2. ห้ามสร้างเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์ที่ สนับสนุน เผยแพร่สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง และ ศีลธรรมอันดีงาม หรือ กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือ เป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ หรือ เข้าข่ายหลองลวง ให้เสียทรัพย์

3. ห้ามไม่ให้ใช้คำหยาบคาย ลามก อนาจาร ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย หรือคำที่สื่อความหมายในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นชื่อเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหา หรือแสดงความคิดเห็น หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

4.ห้ามสร้างเว็บไซต์เพื่อทำ SEO (Search Engine Optimization) โดยการหา BackLinks เป็นจุดประสงค์หลัก หากพบจะทำการลบทันที

5. ห้ามสร้างเว็บไซต์ที่นำเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ ของผู้อื่นอ้างอิงตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 มาเผยแพร่

6. เนื้อหาและความคิดเห็นในเว็บไซต์ ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงาน KanKar.com โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก

7. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ และทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ทำสำเนา ข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ด้วยตัวเอง

8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. หากตรวจพบว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า